Mosonyi György versei

Jellem gondok

 Jellemgondok, jellemgondok, jellemproblémák.

Népünk, nemcsak hősi nép, de olykor egész más.

Feketén is dolgozik, küzd, sok, sok emberünk,

Zsebből - zsebbe, mert ilyenkor adót, nem fizetünk.

Ezért aztán a gazdaság mitől dübörög?!

Helyette csúszik - mászik, feketén sündörög.

A statisztika ilyenkor is jó! Megbízható!

Ami rossz volt; azonnal jó! Sőt! Príma! Primisszimó!

Nyugdíj, persze nem jöhet, mert nincs befizetés!

A fekete-gazdaságban, nincs öregedés!

Ha mégis van, Akkor, ajjaj! Nagy lehet a gond!

Öregkorban nyomor jöhet! Halálos kolonc!

 Mosonyi György
Jelzések Valamit mindig jeleztem, Valakit mindig szerettem. Igazán sohase gyűlöltem, Embert, állatot nem öltem. Jelzem: Ez már az élet éle. Volt eddig. Talán már vége. Anyagilag tönkrementem, Nem tapsoltam, és alig törtettem. Egyszerűen elszegényedtem, Csak éltem, laktam, ettem, szerettem. Ha segítségért kiáltok, Ki hallja? Esetleg Kiátkoz! Nem keresem, hol az igazság, Látom, hogy terjed a gazdagság. Bármit gondolok - nem segít, Harag, reménység nem repít. Jelzem: Halkul a reménység, Elért engem is a szegénység. Egyszerűen elszegényedtem, Mert éltem, laktam, ettem, szerettem. Mosonyi György
JELZŐ A Hatalom meg van sértve. "Megint félre vagyunk értve! Ki lenne itt az áruló?!" - Pedig egyszerű a képlet. Mit már egyre több Magyar megértett. A Világ is tavaszra ébred, Világos, - mire olvad a hó, Ki Nemzete ellen beszél és tesz: Ha nem is vagyunk Teljesen megértve, Annak jelzője - ÁRULÓ! Mosonyi György
Jézus! Segíts! Csukott szemekkel éltek, Pénzeszsákokat becéztek. Azt simogatni jó. Tanít a hazudozó. Önkormányzattól, a Legfőbb elnökig Tesznek alánk; A nép már nem bízik! Lehúzzák a Hetedik bőrt is róla. Kilopják a földjét Is alóla. Üvöltik kórusban A jogot. Viszik -e Hazát; A zálogot. Ennyi magyarázó, Itt sohase lapult. Kísért a múlt, Kísért a múlt! A média szavakat, Képeket ont, Országot, Világot Megront. Torzult az alap, Amikor lerakták. Ki látja ezt, "Rendőrök" hurcolják! Felsorakoznak Hazugok mögött. Fejük felett, az ég is Mennydörög! Vigyázzatok! A Nép, már háborog! Keresztes háború Készülődik itt! Jézus! Segíts! Jézus! Segíts! Mosonyi György
Jó Elnökök! Amerika nem szerelt le, Csak küldözgette galambjait, 10 annyi héja követte őket, Kiket radar fel nem derít. És hadsereg jutott nekünk, Így mozgalmas az életünk. Jutott az Úr zsámolyáig; Állj! Vagy nem viszed sokáig! Szólott az Úr! És kivonult Vietnamból. Egy darabig, még duzzogott, De vissza-, visszalopakodott. Egy ideig semmit se tett, Csak Armada - hadsereget. Ez Armada; győzhetetlen, Hipermodern és törhetetlen. Jó Elnökök! Tisztelettel kérlek! Habár tudom, hogy mire jó Néktek A háború. Hadi termelésre. Meghal 1-1 szegény, de születik Helyükbe néhány millió! A Föld lakossága föl se vette, Hány embert ölt a háború tette. Ha lehullt 1-1 levél, 1-1 ágról, Burjánzott az élet; magától. Ha 1-1 ember, a miatt sír, Hogy megint több lett a sír, A rokkant, a sérült, A bánat; sajnos, el is évült. A sorsunk, sajnos ez: Pusztulás - élet. Vagyunk elegen. Jó Elnökök! Köszönjük Néktek! Mosonyi György
A JÓ-ISTEN... A Jó Isten teremté az embert. És már akkor tudta, - hol a vész. Infarktus, AIDS, rák, pestis És általános - elöregedés. A Jó Isten teremté az embert. De akkor már élt az ördög is. A gonosz-ördög, ki - hogyha legyőz, A kárhozatba, Pokolba visz! A Jó Isten teremté az embert. A szeretkezés akkor is fincsi volt. Ezt az egyet mégis megtiltotta. Csak tiltott, semmit meg nem indokolt. A szex tehát, ősibb volt, mint az Ádám. Ki szülte volna az Urat és az Ördögöt?! Tudjuk jól, - ahol a jó lehet, Ott kísértés és kísértő sündörög! A Jó Isten teremté az embert. Csak ezt az egyet tiltá meg neki, Habár sok bajra orvosság a szex, Meglátszik, ki -e gyógyszert nem szedi. A Jó Isten teremté az embert. Csak egy jó volt; azt megtiltá neki, Ám az ember csak él és szaporul, Mutatván: -e tiltást -mindmáig- elveti! Mosonyi György
Jó Magyar vitézek Kémlelték az eget. Elindultak. Délceg paripákon Lovagoltak. Turulmadaruk Mutatta az utat. A szegény baktatott, Dicsérte az Urat. Többször megálltak, Ott - ragadtak. Közben kémleltek. Portyáztak a hadak. Kárpátok, ölelő-karral Fogadta. Árát vérével is, Azóta is adja. Szekér-táborunkat Széjjel-verték. Török szultán Is volt, Legfényesebb Fenség. Büszke Szavoyai Verte őket végleg. Uralmuk, azóta se Tűnt a messzeségbe. Keletről jöttünk, Keletre támadtunk. Pedig, a Nyugattal Volt sokkal több Bajunk. Trianont is küldte A Magyar fejére. Magyarnak, 1/4 rész Maradhatott végleg. '56-ban hitünk, Az Egekig lángolt. Szerencse-csillagunk, A leverőkhöz pártolt. A magyar, Baljós-csillag alatt élhet. Alig vannak ma már Jó Magyar vitézek. Jó Magyar vitézek. Most indul újabb Útjára a népünk. Európa jó lesz, vagy Rosszabb lesz nékünk? Lesz e tisztakezű Jó Magyar vitézünk?! Jó Magyar vitézünk?! Mosonyi György
Jó napot! Már hetek óta esik az eső. Nincs vége-hossza a hazugságnak. Egymás után halnak emberek. A választók még mire várnak?! A csőd növekszik. Nő a nyomor. Hájas gadagul csalárd segéllyel. Pazarol a kormány, összevonja a dúsgazdagokat a nagyon szegénnyel; így "nagy a jólét". Csúszik minden a mélybe, csődbe a fenekéig. Ígéreteit az összezárók számon már sohase kérik?! Jókat ígért, de bajt adott, országra szóló keserveket. Kezdettől fogva mind e percig becsapta a választó embereket. Karadzsics is már Hágára néz! A reformnak mondott szörnyűségből nem lesz semmi következmény? Lehet életekkel tovább játszani? Lehet talajt húzni alólunk? Lehet verni törvénytelen'? Mi már semmiért se szólunk?! Lehet eladni házat, Hazát, mit Ősök és mi építettünk? Önreklámra pazarolni, míg a holló szálldos felettünk?! Nem adni kellene és szolgálni?! Nem csalárd módon összezárni! Milliárdosok érdekében lehet rendre hazudozni! Foltozhatatlant foltozgatni a választó Nép ellenében. Azt hiszik tyúk ész van itt belül? 1-2 év és majd a vihar el ül. A Júdás pénzen megvettek, megint megtéveszthetnek! Hát tévedtek majd, de jó nagyot! Azt mondjuk: Eleget csaltatok, harács halmozók voltatok, pakoljatok és jó napot!!! Pakoljatok és jó napot!!! Valódi és nem ámítás, a folytonos árdrágítás. Nyugdíjnak az értéke, a réginek töredéke. Itt van hitele a varázsszóknak, a dolgok itt a haszonról szólnak. A kapital' eltorzítása a tiszta kéz bemocskolása. Eddig a "balt" torzítottátok, most se szolgáltok, összezártok! Közellenséggé váltok! A mi célunk: Élni, haladni, a jobbat, igazat akarni! Magunknak és a Nemzetnek! Kik nem így tesznek, elvesznek! Mosonyi György
Jogászok! A jog is harcol. A- nélkül nem megy! Nem mozdul magától A szövevény-hegy! A hegyet, idehordták Évezredek alatt, Mialatt a jog Alig, alig haladt! Haladáskor se volt Egyenes az útja; Mit az erkölcs is kér, Azt nem mindig nyújtja. Az Isten alkotott Egy kerek Világot. A jog meg tiszta legyen! Meg Ti is jogászok! Mosonyi György
Jogos az ellenzés Alkotmányban nem szereplő szerveket hoznak létre, legtöbbje éhes a pénzre. A "tisztességes" párt, már tisztességtelen, a választási ígéret, érvénytelen. Nem adtak mást, csak az alját, népnyomort, adóért handa-bandát. Hetente más tervet rikácsolnak, Híveket vettek, vásároltak. Az Ellenzék lassú, olykor üres a szó, de a kommün-utód, már semmire való! Terror, külföldi vélemény. Vész a szabadság, semmi remény. Csöbörből, vödörbe, mind mélyebb gödörbe hajtják, űzik az embert. A többség veszít, nyomorba ér. Mardos a bűn a koncokért. Jogos az Ellenzék, az ellenkezés. Jogtalan a csaló ténykedés. Jogtalan ma a hatalom, semmi se áll erkölcsi alapon. Hamis a reklám, hamis a tett, becsületük régen elveszett! Ha Igaz Vagy, ellenük kiállsz, törvényesen új törvényt kívánsz. Hogy soha semmi többség, ne lehessen önkény! Embert emelő törvény legyen. Hogy rendőr, lenti kormányzat ne legyen részrehajló látszat. A legfelső szervekig ne ő lehessen, ki embert elveszít. Ne csupán gyűjtsenek jogászokat, de végre tegyenek, védjenek már másokat. Védjenek jogot, a tiszta jog szellemét, ne szónokoljanak dús fizetésükért. Hogy segítsenek a nyomorgó emberen, a cigányokon és ki munkát kér a pénzekért az legyen jogos, megfontolják, de emberségesen tegyék, kimondva távolra: "Ki nem dolgozik, ne is egyék." Annak járjon a segély, ki arra rászorul. Ne tengődjön, hogy a szívünk is elszorul. De fejlődjön az élet, De fejlődjön a Nép. Tiszta öröm zengjen, kék legyen az ég! Mosonyi György
Jogsétrett Ország, Jogsértett Anyák! Bazilikánk előtt, a Fenséges Ég alatt Szólaljon, konduljon életvédő harang! Országnak szólaljon! Szóljon a Világnak! Boldogságot zengjen Életnek, Anyának! Magyarországi Jogsértettek! Mind a Bazilikához gyertek! Lehetetlen. Tudjuk jól, mert 10millió már meglakolt. Az a néhány 10ezer csak azért se jöhet el, mert hiába ácsorognak, ha sok helyről, sok pénzt most is nékik csorogtatnak. Évtizedek óta hazudnak. Mára egészen elvadultak. Hazugságukat ők, igaznak "tudják" csak futják a terror, a gonosztettek útját! Percenként csalnak. Nincs rájuk mentség, A tisztességes, szerintük ellenség! Ha szavaznak, ők összezárnak! Pofon a Választónak, pofon a Polgárnak! Már ők is mondogatják: csődbe vész az Ország! E kijelentést, mindíg megtorolják! Tönkre teszik a Nemzetet, Öreget, Felnőttet, Gyermeket, idegen érdekek!!! Idegen csapat. Ígéretük, szavuk, minden tettük KACAT! Idegen hajlongás, idegen szótár. Bűnös, a bűnösért, manapság is jótáll. Jogsértett a Nép! Jogsértett a Nemzetünk! Ha nem fogunk össze, mindnyájan elveszünk!!! Édesanyák! Bízzatok! Mégis szüljetek! Mindőnkért! Jövőnkért! Gyermekeket neveljetek! Nem veszhet el Hitünk, közös ügyeink! Kiböjtöljük őket! Élet lesz itt megint!!! A Világ, mégse a profitról fog szólni! Képes lesz a Föld, gyermekről dalolni. Anyáról, Családról, himnusz zeng az Égig! Ki Őnékik árt, az életet nem érti! A gyermek élete szent és sérthetetlen! Minden megvonás, máris védhetetlen! Meg se szólalhasson, ki gyermekre támad!!! ELZAVARNI őket! Így védjük Hazánkat! Bazilikánk előtt, a Fenséges Ég alatt, Szólaljon, konduljon életvédő harang! Országnak szólaljon! Szóljon a Világnak! Boldogságot zengjen Életnek, Anyának! Mosonyi György
Jogtudók! Nem lehet jogtudóknak szótfogadni! Erkölcsösebb jogot kell alkotni! - Az ellenzék, végre, valamit csinál! A hazug és sok jogász, azonnal kiabál! Jogászok! Jogászok! Gondolkodjatok! Végre, igazságot szolgáltassatok! Segítsetek, hazugot, Takarodj! - ra bírni! Hogy tettetek valamit; akkor lehet leírni! Ha értelmiség, nagy a felelőssége! Ne miatta szóljunk, hanem Őérte! Ha nem tudtok ítélni lógós, hazugot, Mit is tanultatok? Tanultatok? Azt, hogy szerezzetek? Szerezzetek? Doktor úrnak nevezzenek? Az nem fontos, hogy szeressenek? Elavult az emberség? A maffia, nem ellenség? A gazdagok megélnek, Mehetnek a szegények? Tüntethetünk, ünnepelünk, Ha nem tetszik; szétveretünk! Nagy ünnepnek kikiáltják, Szétveretést igazolják. Kitüntetést érdemelsz! Lövettél; de nem felelsz! Ákom-bákom, igaz, hamis, Ilyen lehetsz, Te, magad is! Nem kell ennyit prédikálni, Hazugot, nem szabad szolgálni! Most tegyél a Te Hazádért! Vagy egy ló sincs egy Országért! Nem mondok ezzel új dolgokat: El kéne látni a munkátokat!!! Mosonyi György
József Attila jár előttünk "Mondd, mit érlel annak a sorsa" Kiből kihaló a remény!? Ha nem jut kenyér és száraz a torka, "ki setét gondok közt henyél"?! "ültetne krumplit harmadába", de nincs élhetés, föld kapa se, "s csomókban hull a hajaszála, a nem veszi észre maga se?" Kórházi ágyában kaphat széfet, nem érti ezt a tőkés beszédet. Az oldalát hát az is fúrja, alattvalóját Gyurcsány kirúgta, pedig úgy tette, ahogyan kérte, mint neki is, bla-bla volt a beszéde. Csak szenved, sír a szegénység népe. József Attila képe fent látszik, csak hite, munkás szelleme hiányzik. Miért kell tömegeket megcsalni!? Lehetne, kellene tisztes munkát adni! "Mondd, mit érlel annak a sorsa," vered, leszavazod nézetét sorra?! Álszent hazugság bármilyen ígéret, csupán maguknak nyújtanak jólétet. A költő legalább ír, beszélni tud, A Nép, a Munkás, az életért fut. Azt érleli sorsunk egységesen, leszavazni őket végérvényesen . Leszavazni őket, elküldeni messze, Haza - tönkretevőt, minél messzebbre. "Mondd, mit érlel annak a sorsa," Ha kilátástalan ácsorog?! Dőzsölő, úri pazarlásra néz, Hazája alig él, szinte már vánszorog. Mélyben az ország, szinte már kivérzett, becsapják és verik a bérenc pribékek! Befészkeltétek magatok a palotákba, Minket kivertetek a pusztákba! De börtönvár omlott királyok miatt, kaphattok még jövőt! Unokád, fiad. Bízz a forduló kerékben Pajtás! Orzott pénzekre jöhet még letiltás! Azt írom Nektek, tán nem is utolszor, szebb lehet a jövő! A proletár utókor! Mosonyi György
A jövő építése Nem közgazda az, ki csak elvenni tud! Akinek jó a mai rendszer, Az, nekem nem kell!!! Ki hazugsággal kíván operálni, Azzal sohase szabad szóba állni! Aki tönkretesz félig-meddig rosszat, Eléri, hogy a Népnek, minden sokkal rosszabb. Az ingyen pénzt, segélynek hívják! Csak rászorulók kaphatják! A kisvállalkozókat úgy kell segíteni, Hogy kedvezményes hitelt nyújtunk nekik. Nem kell minden szervezetbe belelépni, Amikor lehet, ráérünk, kilépni! Az Ellenzék, programot, csak akkor hirdethet, Ha hatalomra kerül, s tisztázta az egyenleget!!! Ki az Ellenzéktől kéri, hogy "elő a farbával", Annak nincs bevallható sajátja! Az Ellenzék, programban, csak annyit ígérhet, Nem enged rosszabbat, polgárnak, szegénynek! Tilos a hazugság, tilos a szépítés! Csak ezután jöhet a jövő-építés!!! Mosonyi György
A jövő választása A Magyar választ. 2000 évenként. Akkor választotta A Kárpát medencét. Nem nézte meg akkor: Van közel ellenség? 3000-ben, félmillió Magyar, Majdan megint Választani akar. Akkor újra épül A szén és vastelep, Lesznek ott néhányan Lézengő emberek. A Magyar, Szlávot választ. Vagy Kínait. KITAJ; idáig ér. Igen. KÍNA, itt! Az USA délre vonult. Ott beolvadott. Akart még élni Néhány szép napot. MSZP utódok, Akkor is élni fognak! Suttyomban a régi Nagyokhoz imádkoznak. Sztálin a dicső! Sztálin a jó! Néhány magyarnak meg, A Gyurcsány Ferenc apó! Mi lehetett volna, ha Nem hal akkor éhen! E tejjel-mézzel tápláló Vidéken. Mi lehetett volna, Ha nem csapnak le rája És titokban marad 1000 hazugsága. Ettől is rángott Csücsöri kis szája. El is ment Putyinhoz Segítséget kérni, De ő se volt már cár! Nem tudott ígérni. A gáz, az olaj Meg oly hamar elfogyott; Azóta mindenki "Megfeji" a Napot. Azok a szép napok, Oly hamar elmúltak! 100 MSZP utód, Siratja a múltat. Elfogadná már Az Árpádsávos zászlót; Csak az Isten szólna Hozzájuk egy jó szót. Jóslatom, talán, Zöldség lehet neked! Jó, ha el nem pusztul A Földünk Emberek! Mosonyi György
JÖVŐD - ha van Nem a terrorlegények! Nem, a többségben szegények! Nem, aki kiadta a parancsot! A háttérben álló, hazug parancsnok! A háttérben álló, hazug pártja! A háttérben állók, harácsolása! Ilyen sorrendben, az ellenfeled! Velük kell leélni az életed, Vagy harcban legyőzni őket! Így biztosíthatod a jövődet! Olykor, nem hallgathatsz a jó pártra, Ha veszít, akkor is, megélhetését szolgálja. Adódból, akkor is kap valamit Tőled, Ha nem biztosítja a Te jövődet. Azért, ne legyél Hozzá hűtelen! De tedd szóvá hibáit, szüntelen. Mert van hibája bármelyik pártnak; Hibátlanokat, még fel se találtak. Becsüld meg azt, amit adott, Jó, ha új, új harcra sarkallod! Nem politikai apró cselszövéssel; Nem kolompos, nagy nyájtereléssel. A művelődéssel, a józanésszel, A sok jó munkahely megteremtésével, Ami hasznot is hoz ennek a Hazának, Neked, nekem, és mindenki másnak. Nem maffia-cimborasággal, Együtt, együtt, a Haladó Világgal! Nem vérrel! Nem vérrel! Nem akármi pénzzel! Hazug helyett, a TISZTA beszéddel! Bármilyen legyen a Hited; Az Istent hiszed, vagy el se hiszed; A tiszta erkölcs legyen a mérce! Ez maradjon az ember beszéde! Jelene! Jövője! A Jövő Reménye! Mosonyi György
JÚDÁS! Nem a Baloldal van útban, hanem akik hazudnak újra, újra! A harácsolók, a népnyomorítók, akik ide juttatták Hazánkat! Kik félrevezetnek, félremagyaráznak. Egyesek, mint a fába szorult féreg félnek, mert repedezik a kéreg. Jön a harkály, a piros - fekete! Mi lesz vele??? Mert ez a világ már nem a régi, ha Gyurcsány olykor fel-, felidézi. Kever harácsot proletárral, nem törődve Hazával, Fiával. A milliárdja eltartja őt, de nem hozhat a Népnek jövőt. Nem hozhat unokánkra áldást, nem hozhat el polgárrá válást! Hozhat, hoz szörnyű adósságot, új és legújabb hazugságot!!! Nem értem, sok egyház miért hallgat most!? Mikor hitre, erkölcsre tapos!? Hogy árad, árad a harács, a szó, a Hit, már semmire se való!? A népi "Jajj!" ha nem ér el az Égig, miért kell hallani ma még itt!? Júdást mond a Júdás, zsebében sok pénzzel! "Híveinek" beszél. Nem ért szót a Néppel, a kizsarolt Szegénnyel!!! Szerintem a FIDESZ "sima" Ellenzék, Aki mögött, mellett ott áll a Nép!!! Azzal lehet még ezt megtoldani, 3 ellenzéki pártra, tudna egyenként Júdást mondani!!! Hogy nagy vezető se lép hátra-arcot? Eltűri a terrort, a sarcot!!! Ha jogilag győz a szavazás - akarat, miért indítanak ellenkampányokat!? Miért bolondítják, keverik a Népet, Miért nem ők adtak jót és szépet? Miért hazugság amit igértek??? A hazugot, a sánta kutyát utolérik!!! Az IGAZSÁG, a TISZTA SZÓ BEÉRIK!!! Mosonyi György
Jupiter Jupiter fényes jókedvében csillagszóróval játszott. Tetszett Neki, hogy csillogott, folyton sziporkázott. De egy pajkos kicsiny szikra nem az űrbe szállt, hanem hozzánk, és útközben kisgyermekké vált. Azóta itt él Ő közöttünk. Egünk fényes csillaga. Szívünkbe hull arany sugára, s ragyog Tőle az éjszaka. Mosonyi György